ชินราช กรุ๊ป

บรัษัทในกลุ่มของชินราช ประกอบด้วย 2 บริษัท
บรัษัท ชินราช เอส.ดี.โอ. จำกัด เป็นศูนย์จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ P&G และ เขาช่อง ครอบคลุมภาคเหนือ, ภาคกลาง และภาคตะวันตก รวม 25 จังหวัด ประกอบไปด้วยจังหวัด พิษณุโลก, พิจิตร, อุตรดิตถ์, สุโขทัย, ตาก, กำแพงเพชร, เพชรบูรณ์, นครสวรรค์, อุทัยธานี, อยุธยา, อ่างทอง, สิงห์บุรี, ชัยนาท, สระบุรี, ลพบุรี, นครนายก, ปทุมธานี, สุพรรณบุรี, ราชบุรี, กาญจนบุรี, นครปฐม, เพชรบุรี, สมุทรสาคร, สมุทรสงครามและประจวบคีรีขันธ์
บริษัท ชินราช ดี.ซี. จำกัด เป็นศูนย์จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ URC, JDE และ Brand's Suntory มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก โดยครอบคลุม 24 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัด พิษณุโลก, พิจิตร, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, ตาก, กำแพงเพชร, นครสวรรค์, อุทัยธานี, ชัยนาท, ลพบุรี, สิงห์บุรี, สระบุรี, อ่างทอง, อยุธยา, นครนายก, แพร่, น่าน, พะเยา, เชียงราย, เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปางและแม่ฮ่องสอน

back