โปรดอ่าน ! *** หากผู้สมัครงานไม่สะดวกที่จะกรอกข้อมูลสมัครงาน ผู้สมัครงานสามารถแนบไฟล์ Resume ได้เลย โดยคลิกเลือกสมัครงานแบบ "แนบไฟล์ Resume สมัครงาน"

กรอกข้อมูลสมัครงาน แนบไฟล์ Resume สมัครงาน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี
ประจำสำนักงาน : พิษณุโลก ดี.ซี.
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
ลักษณะงาน : รายเดือน
ค่าตอบแทน : 18000

คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
3. สำหรับวุฒิ ปวช,ปวส หรือเทียบเท่า จะต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
4. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
5. ใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้ดี เคยใช้โปรแกรม EXPRESS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
7. มีไหวพริบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี พร้อมที่จะเรียนรู้ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

รายละเอียดงาน
1. ดูแลงานด้านการบันทึกบัญชีของบริษัทฯ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี
2. ดูแลงานด้านภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทุกประเภท เช่น รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย รายงาน นำส่ง ภงด. 1,3,53 ,ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี)
3. รายละเอียดแบบรายงานประจำปีสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน Disclosure Form ตามกฎหมายใหม่
4. ดูแลงานด้านกระทบยอดที่เกี่ยวข้องบัญชีแยกประเภท ทุกบัญชี (Reconcile)
5. ดูแลงานด้านการปิดงบการเงินประจำเดือน และ จัดทำรายละเอียดประกอบการเงิน ทุกเดือน

สวัสดิการ
1. มีเงินเดือนประจำ
2. โบนัสประจำปี
3. ปรับเงินเดือนประจำปี
4. ประกันสังคม
5. ลาพักร้อนตามอายุงาน
6. สวัสดิการอื่นๆตามกฎหมายแรงงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : พิษณุโลก
ติดต่อ : 055-9831234-4
ประกาศ ณ วันที่ (ปี/เดือน/วัน) : 2020-03-24 14:08:46