โปรดอ่าน ! *** หากผู้สมัครงานไม่สะดวกที่จะกรอกข้อมูลสมัครงาน ผู้สมัครงานสามารถแนบไฟล์ Resume ได้เลย โดยคลิกเลือกสมัครงานแบบ "แนบไฟล์ Resume สมัครงาน"

กรอกข้อมูลสมัครงาน แนบไฟล์ Resume สมัครงาน

ตำแหน่ง : Project Coordinator
ประจำสำนักงาน : อยุธยา
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
ลักษณะงาน : สัญญาจ้าง
ค่าตอบแทน : ตามตกลง

คุณสมบัติ
1. มีประสบการณ์ด้าน E-Commerce Platform ทั้ง Website และ Mobile Application อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้โปรแกรมและสามารถลำดับ จัดเรียงการทำงานได้อย่างเป็นระบบ
4. พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
5. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น แคล่วคล่องว่องไว
6. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
7. มีรถยนต์ส่วนตัว
8. พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดงาน
1. บริหารงาน,ตัดสินใจ,กำหนดทิศทาง ให้ถูกต้องตาม Project
2. การใช้ Resource ทั้งด้านคน/Hardware/Software/Server/Security
3. วิเคราะห์งบประมาณ, กำหนด Timeline ในการทำ Project
4. ตัดสินใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. เงินโบนัสตามผลงาน
3. ค่าตอบแทนพิเศษ
4. ค่ายานพาหนะ
5. ประกันชีวิต
6. ตามข้อตกลงของบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา
ติดต่อ : แผนกบุคคล 089-639-0988, 092-281-1312
ประกาศ ณ วันที่ (ปี/เดือน/วัน) : 2020-08-20 14:02:21