ชินราช กรุ๊ป หรือ CNR Group


ตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ FMCG ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว, ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม, ผลิตภัณฑ์ซักล้าง,
ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก, ผลิตภัณฑ์โกนหนวด, ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้าน, ขนม,
กาแฟ และอาหารเสริมสร้างสุขภาพ เป็นต้น
โดยดูแลพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันตก


ข่าวสารและกิจกรรม


ประกาศผลรางวัลการประกวด OB PASTE Display Contest การประกวดกองโชว์สินค้าแบรนด์ออรัลบี ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลรางวัลการประกวด OB PASTE Display Contest การประกวดกองโชว์สินค้าแบรนด์ออรัลบี ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2563

ร้านค้าที่ชนะการประกวด
ศูนย์ พิษณุโลก
รางวัลที่ 1 บริษัท ซีเอส พาร์ค จำกัด
รางวัลที่ 2 บริษัท เอส.อาร์.ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด
รางวัลที่ 3 บริ....

ชินราช ดี.ซี. ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ BRAND'S SUNTORY
ชินราช ดี.ซี. ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ BRAND'S SUNTORY

ทางบริษัท ชินราช ดี.ซี. จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ BRAND'S SUNTORY ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ดูแลภาคกลาง โดยครอ....

ชินราช เอส.ดี.โอ. ได้รับมอบโล่เกียรติคุณสถานประกอบการต้นแบบ <br>ในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ดีเด่น
ชินราช เอส.ดี.โอ. ได้รับมอบโล่เกียรติคุณสถานประกอบการต้นแบบ
ในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ดีเด่น

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 บริษัท ชินราช เอส.ดี.โอ. จำกัด เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณสถานประกอบการต้นแบบ ในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ดีเด่น กับ ผู้ว่....

ข่าวรับสมัครงาน