ติดต่อเรา


แผนที่

ชินราช เอส.ดี.โอ.

สำนักงานใหญ่

1123 ถนนบรมไตรโลกนารถ2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

ติดต่อ
สำนักงาน : 055-983123-4
แผนกบุคคล : 086-368-4025, 081-707-8802
สนใจสินค้า : 061-265-1261, 061-65-0060

สาขาอยุธยา

202/1 หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

ติดต่อ
สำนักงาน : 035-958058
แผนกบุคคล : 092-281-1312, 062-604-2246
สนใจสินค้า : 061-265-1261, 061-65-0060

สาขาราชบุรี

59/5 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

ติดต่อ
สำนักงาน : 032-913010
แผนกบุคคล : 061-265-0467, 062-265-7031
สนใจสินค้า : 061-265-1261, 061-65-0060


ชินราช ดี.ซี.

สำนักงานใหญ่

59/14 หมู่ 10 ตำบลท่าทอง อำเถอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

ติดต่อ
สำนักงาน : 055-002020
แผนกบุคคล : 081-707-8802,089-639-0988

สาขาอยุธยา

200 หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

ติดต่อ
สำนักงาน : 035-958058
แผนกบุคคล : 092-281-1312, 062-604-2246

สาขาลำพูน

97 หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

ติดต่อ
สำนักงาน : 052-036008
แผนกบุคคล : 061-265-0339

สาขาราชบุรี

59/5 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

ติดต่อ
สำนักงาน : 032-913010
แผนกบุคคล : 061-265-0467, 062-265-7031
สนใจสินค้า : 061-265-1261, 061-65-0060