ชื่อตำแหน่ง ประจำสำนักงาน จำนวนที่รับ
พนักงานขายเครดิต อยุธยา 2 รายละเอียด
HR Manager อยุธยา 1 รายละเอียด
Finance and Accounting Manager อยุธยา 1 รายละเอียด
พนักงานขาย อยุธยา 10 รายละเอียด
พนักงานขายหน่วยรถ พิษณุโลก ดี.ซี. 6 รายละเอียด
พนักงานขายเครดิต พิษณุโลก ดี.ซี. 5 รายละเอียด
พนักงานคีย์ข้อมูล พิษณุโลก ดี.ซี. 5 รายละเอียด
พนักงานขาย พิษณุโลก 10 รายละเอียด
พนักงานขาย ราชบุรี 10 รายละเอียด
เจ้าหน้าที่บัญชี พิษณุโลก ดี.ซี. 1 รายละเอียด