งานประชุมบริษัทประจำปี

     เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 บริษัท ชินราช เอส.ดี.โอ. จำกัด จัดการประชุมบริษัทประจำปี (เฉพาะระดับหัวหน้างาน) ร่วมกับทีมงาน P&G เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจระหว่าง ปี 2563-2564 และทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อส่งเสริมการทำงาน ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซา รีสอร์ท (The Cavalli Casa Resort) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา