ประกาศผลรางวัลการประกวด OB PASTE Display Contest การประกวดกองโชว์สินค้าแบรนด์ออรัลบี ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2563

     ร้านค้าที่ชนะการประกวด
ศูนย์ พิษณุโลก
รางวัลที่ 1 บริษัท ซีเอส พาร์ค จำกัด
รางวัลที่ 2 บริษัท เอส.อาร์.ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด
รางวัลที่ 3 บริษัท วาไรตี้ มินิโฮลเซลล์ จำกัด และ บริษัท สหแสงชัย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ศูนย์ อยุธยา
รางวัลที่ 1 บริษัท อัมพร สรรพสินค้า จำกัด
รางวัลที่ 2 บริษัท นิฐา 2014 จำกัด และ บริษัท เอส เค บี โฮลเซล จำกัด
รางวัลที่ 3 บริษัท กำมะเชียรค้าส่ง จำกัด

ศูนย์ ราชบุรี
รางวัลที่ 1 บริษัท บิ๊กซ้ง ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด
รางวัลที่ 2 บริษัท เลิศฟ้า จำกัด
รางวัลที่ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู้ดแคร์ และ บริษัท กนกกาญจน์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์