เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 บริษัท ชินราช ดี.ซี. จำกัด เข้าร่วมงาน “WE ARE BETTER TOGETHER” ที่ทางบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จัดขึ้นเพื่อแต่งตั้ง บริษัท ชินราช ดี.ซี. จำกัด ร่วมเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ

     เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท ชินราช ดี.ซี. จำกัด เข้าร่วมงาน “WE ARE BETTER TOGETHER” ที่ทางบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัดจัดขึ้นเพื่อแต่งตั้ง บริษัท ชินราช ดี.ซี. จำกัด ร่วมเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สาหร่ายเถ้าแก่น้อย โดยครอบคลุมพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคกลาง