ชินราช กรุ๊ป ได้นำ สินค้าอุปโภค บริโภค มอบให้เจ้าอาวาส เพื่อร่วมสนับสนุนให้แก่นักเรียน

     เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2566 ชินราช กรุ๊ป ได้นำ สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์ P&G ,สาหร่ายเถ้าแก่น้อย,ขนม,เสื้อผ้า,ตุ๊กตาและของเล่นต่างๆรวมจำนวนประมาณ 1 รถกระบะตู้ทึบ มอบให้เจ้าอาวาส เพื่อร่วมสนับสนุนให้นักเรียนในความดูแลของ วัดโบสถ์วรดิตถ์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อไป