เมื้อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ชินราช เอส.ดี.โอ. จำกัด ได้เข้าร่วมงาน P&G President's Club 2022 -.......


อ่านต่อ...

เมื่อ 14 กรกฎาคม 2566 ทางบริษัท ชินราช กรุ๊ป ได้แก่ บริษัท ชินราช เอส.ดี.โอ.จำกัด และ บริษัท ชินราช ดี.ซี. จำก.......


อ่านต่อ...

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ชินราช ดี.ซี.จำ.......


อ่านต่อ...

เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2566 ชินราช กรุ๊ป ได้นำ สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์ P&G ,สาหร่ายเถ้าแก่น้อย,ขนม,เสื้อผ้า.......


อ่านต่อ...

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท ชินราช ดี.ซี. จำกัด เข้าร่วมงาน “WE ARE BETTER TOGETHER” ที่ทาง.......


อ่านต่อ...

ร้านค้าที่ชนะการประกวด
ศูนย์ พิษณุโลก
รางวัลที่ 1 บริษัท ซีเอส พาร์ค จำกัด
รางวัลที่ 2 บริษัท เอส.อาร.......


อ่านต่อ...

ทางบริษัท ชินราช ดี.ซี. จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ BRAND'S SUNTORY ตั้งแต่วันที่ 1 ก.......


อ่านต่อ...

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 บริษัท ชินราช เอส.ดี.โอ. จำกัด เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณสถานประกอบการต้นแบบ ในการชำระเง.......


อ่านต่อ...

เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 บริษัท ชินราช เอส.ดี.โอ. จำกัด จัดการประชุมบริษัทประจำปี (เฉพาะระดับหัวหน้างาน) ร.......


อ่านต่อ...